Informace k referencím na webu AAApoptávka.czKaždý dodavatel má právo se k jakékoliv referenci vyjádřit. U negativních referencí před zveřejněním zasíláme výzvu k vyjádření, kdy má dodavatel možnost na referenci zareagovat po dobu 3 pracovních dnů. Zpravidla vyžadujeme faktické doložení nepravosti tvrzení (např. předávací smlouvu, fotodokumentaci provedení díla atd.). Dodavatel by se měl pro případný spor vždy chránit právními dokumenty, některé z nich nabízíme ke stáhnutí na našich stránkách zde.

Pakliže dodavatel nereaguje na zaslanou výzvu do 3 pracovních dnů, je reference uveřejněna v katalogu referencí na AAApoptávka.cz. Dodavatel má možnost i později zažádat o smazání reference na základě doložení faktických důkazů o nepravosti tvrzení ze strany poptávajícího, a to kdykoliv na e-mailu info@aaapoptavka.cz.

1. JAK VYPLNIT SPRÁVNĚ REFERENCE

Reference, ať už pozitivní, či negativní, musí obsahovat v obou případech identifikaci poptávajícího a dodavatele. Reference proto vždy obsahuje Jméno a Příjmení zákazníka (poptávajícího), datum a detailní popis realizované poptávky. Název firmy, IČ, kontaktní osobu, adresu, kontaktní údaje. Zveřejněná reference musí obsahovat hodnocení konkrétního díla, nikoliv subjektivní názor na dodavatele. V opačném případě budeme poptávajícího / zákazníka informovat výzvou k nápravě před uveřejněním reference.

Špatně vyplněná reference:

Pan Veselý je podvodník, který nedostává svých smluvních závazků. Nedoporučuji.

Dobře vyplněná reference:

Vestavěná skříň měla být zhotovena ke dni 20.12.2016, bohužel se tak nestalo. Stav odvedené práce k datu uvedeném ve smlouvě dokládám fotodokumentací. Na základě své zkušenosti firmu pana Veselého nedoporučuji.


Špatně vyplněná reference:

Pan Veselý je skvělý truhlář, vše včas vyřešil, s jeho prací jsem spokojený.

Dobře vyplněná reference:

S vestavěnou skříní jsem velmi spokojený. Odhadovaná cena byla 30 000 Kč, nakonec se cena vyšplhala na 38 000 Kč, materiál dřeva-buku byl použit podle našich představ. Drobné výtky bych měla k zarovnání lišt u přechodů. Termín realizace byl dodržen. Přikládám fotodokumentaci. Tuto firmu doporučuji.

2. KDY SE O NEGATIVNÍ REFERENCI NEJEDNÁ

O negativní referenci se nejedná tehdy, pokud jde o subjektivní pohled na dodavatele (který by však neměl být obsahem reference), pakliže je hodnocen dodavatel jako takový, nikoliv odvedená práce či pokud reference neobsahuje dostatek věcných připomínek k dílu (konkrétní cenu, materiál, ks, termíny). V neposlední řadě je nutné negativní reference dokládat prostřednictvím jasných důkazů – smlouvy, převod díla, licence, e-mailová korespondence, fotodokumentace atd. Nebude-li reference mít náležitý obsah a strukturu, bude zákazníkovi /poptávajícímu poslána výzva k doplnění potřebných informací před uveřejněním takové reference.

3. JAK SE MŮŽE DODAVATEL BRÁNIT VŮČI NEGATIVNÍ REFERENCI

AAAPOPTÁVKA.CZ pouze posuzuje věcnost a úplnost náležitostí referencí. Nevstupuje jako rozhodčí mezi spory dodavatele a zákazníka/poptávajícího, nicméně jakékoliv námitky vůči referenci řádně prověří. Pakliže bude mít dodavatel dojem poškození ze strany zákazníky/poptávajícího, má právo řešit tento problém právní cestou na své náklady; tím není dotčeno právo AAAPOPTÁVKA.CZ referenci smazat. Bránit se také může doložením důkazů o nepravosti tvrzení ze strany zákazníka/poptávajícího, poté bude příspěvek ze stránek smazán a při opakovaném jednání bude zákazníkovi/poptávajícímu další vkládání příspěvků blokováno. AAAPOTÁVKA.CZ veškerou komunikaci archivuje a poskytne kterékoliv straně při řešení případného sporu. V žádném případě však neručí za obsah uveřejněný v referenci. Jak poptávající, tak dodavatel je právně odpovědný za své jednání.

4. JAKÉ REFERENCE NESCHVALÍME

Reference, které vyjadřují subjektivní hodnocení dodavatele a reference nedostatečně popsané nebo obecné formulace. Tímto chráníme dodavatele i poptávající před uveřejněním fiktivních referencí či poškození jakékoliv ze stran. Reference získané od zákazníka mimo server AAApoptávka.cz musí navíc vždy obsahovat důkazné doložení realizace zakázky – smlouvy, faktury, převod díla s uveřejněním obou stran. Doložené materiály jsou pouze důkaznými prostředky k posouzení pravdivosti reference, nebudou tudíž uveřejněny na stránkách.

Taktéž pozitivní reference musí popisovat hodnocení konkrétní zakázky, nikoliv daného dodavatele – uvést cenu, použití materiálu, termínu dokončení díla atd.

5. V JAKÝCH PŘÍPADECH MŮŽE DOJÍT K ZABLOKOVÁNÍ ÚČTU POPTÁVAJÍCÍHO NEBO FIRMY

Pakliže se prokáže opakované poškozování ze strany poptávajícího nebo dodavatele kterékoliv ze stran, povede to k blokování uživatele pro zadávání dalších referencí na stránkách AAApoptávka.cz. Zpravidla tomu předchází 3 opakované podezření na poškození kterékoliv ze stran. Dodavatele a poptávajícího budeme o této skutečnosti informovat e-mailem. Tyto kroky mohou být řešeny právně, neboť odesláním hodnotícího formuláře obě strany právně odpovídají za své jednání.

7. Co jsou reference na AAApoptávka.cz

Reference je hodnocení konkrétní firmy od zákazníka/poptávajícího na základě realizované zakázky. Reference může firma získat přes náš server od poptávajícího, tyto reference jsou lépe ověřitelné a přikládá se jim větší význam.

Firmy mohou své zákazníky mimo server AAApoptávka.cz požádat o hodnocení konkrétní práce a získat tak více ověřených referencí. Tyto reference jsou poté z naší strany detailněji kontrolovány na základě interních pravidel. Tím zajišťujeme, aby reference byly spolehlivé a měly vypovídající hodnotu při výběru konkrétní firmy.

8. Jak probíhá hodnocení

Jako poptávající můžete ohodnotit firmu v detailu, kde stačí kliknout na odkaz přidat referenci. Podle názvu poptávky vyplníte krátký formulář s popisem realizované zakázky u konkrétní firmy. Pokud se jedná o negativní referenci, je nutné doplnit dokument, který prokáže, že došlo ke smluvnímu vztahu mezi dodavatelem a poptávajícím. Více v pravidlech vkládání referencí na webu AAAPOPTÁVKA.CZ.

Odesláním reference celý proces nekončí, naopak pro nás začíná. Nejprve ověříme, zda reference má veškeré potřebné náležitosti. Negativní reference ověřujeme detailněji a soustředíme se na dostatek informací. Poté odesíláme referenci k vyjádření a schválení dodavateli. Dodavatel má 3 pracovní dny k vyjádření. V případě, že vyjádření neobdržíme, reference bude zveřejněna.

9. Jak reference ověřujeme

Došlé reference nejdříve ručně ověřuje a posuzuje náš pracovník. Ten shledá, zda reference obsahuje dostatek informací, aby mohla být posuzována jako věrohodná. Pakliže nějaké informace chybí, zasílá výzvu k doplnění potřebných informací. Často, především u negativních referencí, je zapotřebí doložení dokladu, který dokládá, že zakázka byla realizována danou firmou a za určitých sjednaných podmínek. Stává se, že co zákazník, to jiný pohled na odvedenou práci, proto se musí každá reference týkat realizované zakázky, nikoli subjektivního pohledu na dodavatele či vykonanou práci. Více v pravidlech vkládání referencí na webu AAApoptávka.cz

10. Jak mohu reference využít při výběru firmy

V katalogu referencí si můžete vyhledat firmu primárně podle lokality, která Vás zajímá, postačí vyplnění PSČ. K upřesnění poté můžete zvolit obor činnosti. Po výběru se Vám ukáží firmy podle získaného hodnocení. Zaujme-li Vás firma svými referencemi, můžete si zadat zdarma poptávku nebo kontaktovat firmu přímo dle kontaktních údajů u dané firmy.

Užitečné rady a tipy:

Nebyl jste spokojen s realizací poptávky?

Pokud jste přesvědčeni, že došlo o porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele, můžete na tyto dodavatele upozornit a zabránit negativním zkušenostem pro další poptávající. Jak postupovat v případě negativní reference?

  • Prostudujte si smlouvu či korespondenci s dodavatelem. Projděte si veškerou komunikaci s dodavatelem – email, smlouvy, popřípadě udělejte fotografie poškozené realizace. Abychom mohli zveřejnit negativní referenci na dodavatele, je zapotřebí doložit minimálně jeden důkaz, který prokáže, že se jednalo o poškozující jednání ze strany dodavatele. Důkazní materiál odešlete v příloze v negativní referenci. Žádný z těchto důkazů nebudeme zveřejňovat a poslouží pouze k posouzení tvrzení a následné komunikaci s dodavatelem (kterému může být předložen k vyjádření).
  • Přihlaste se do svého účtu pro sepsání reference na dodavatele. Po přihlášení do svého účtu na AAApoptávka.cz můžete ohodnotit dodavatele. Vyplníte krátký dotazník a přiložíte důkazní materiál, který potvrdí Vaše tvrzení o poškození ze strany dodavatele. Vyplněnou referenci odešlete.
  • Odešlete referenci a vyčkejte na potvrzení o přijetí Vaší reference.
  • Po odeslání a přijetí reference Vám zašleme potvrzující e-mail. Zároveň dáváme šanci i dodavateli k vyjádření, který má 3 pracovní dny na případnou reakci. Nevyjádří-li se dodavatel do tří dnů nebo zůstává podezření na poškození ze strany dodavatele, referenci zveřejníme a poslouží jako varování pro další poptávající.

Nesouhlasíte s hodnocením a chcete se bránit?

Jste přesvědčeni, že jste splnili podmínky, na kterých jste se dohodli s poptávajícím / zákazníkem a udělenou referenci jste dostali neprávem? Nezoufejte, společně to jistě vyřešíme

  • Připravte si průkazné dokumenty (smlouvu, korespondenci, převod díla s podpisem protistrany atd.), které dosvědčí, že se poptávající mýlil.
  • Důkazní materiál společně s vyjádřením k dané referenci zašlete na info@aaapoptavka.cz. Budou-li tyto materiály v rozporu s tvrzením poptávajícího (kterému je můžeme zaslat k vyjádření), referenci smažeme a poptávajícímu pošleme napomenutí. Pokud se bude jednat již o třetí napomenutí na stranu poptávajícího, bude účet poptávajícího blokován, v závažných případech může dojít k blokování již při prvním případu podezření na porušení pravidel.


Dodržujte etické chování při řešení situace. Neporušujte pravidla a slušně se k referenci vyjádřete. Celý proces tím maximálně urychlíte.Veškeré potřebné informace získáte v pravidlech pro vkládání referencí.