Naše společnost podporuje

Film „Poslední odměna“ za podpory AAAPOPTÁVKA.CZ

Film „Poslední odměna“ za podpory AAAPOPTÁVKA.CZ

Jako v minulých letech i v roce letošním, jsme se rozhodli podpořit dobrou věc a tak jsme se stali jedním ze sponzorů filmového snímku nadějného mladého režiséra a scénáristy Ladislava Plecitého.

Právě v roce 2012 bylo možné shlédnout jeden ze známějších projektů tohoto nadějného absolventa Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku s názvem „Zítra“, který byl natočen na motivy povídky Vítězslava Jareše.

Právě díky nadání, síle příběhu a celkovému zpracování snímku, kterou jsme při sledování výše zmiňovaného krátkometrážního filmu pocítili na vlastní kůži, jsme se rozhodli stát se jedním ze sponzorů dalšího počinu tohoto mladého umělce a to absolventského snímku „Poslední odměna“.

Příběh, který vznikl na motivy stejnojmenné povídky slavného britského fantasy spisovatele Terryho Pratchetta, potěší nejen zaryté fanoušky tohoto britského autora, ale také každého, kdo umí ocenit kvalitní kinematografii.

V hlavní roli se představí Jarek Hylebrant, který se nedávno objevil v jedné z hlavních rolí filmu 7 dní hříchů. Dále se v hlavních rolích objeví Tomáš Matonoha, Veronika Kubařová a také Marko Igonda.

Jsme velice rádi, že jsme se touto cestou mohli podílet na podpoře tohoto projektu a doufáme, že i Vám se bude tvorba režiséra a scénáristy Ladislava Plecitého líbit.Nadále podporujeme tučňáka Humboldtova ze ZOO v Liberci

Nadále podporujeme tučňáka Humboldtova ze ZOO v Liberci

Již v uplynulých letech jsme se podíleli na podpoře a ochraně nejohroženějšího druhu tučňáka a to Tučňáka Humboldtova, kterého můžete navštívit právě v Liberecké ZOO. Máme potěšení Vás informovat, že i pro letošní rok se nám podařilo stát se opět mecenášem tohoto krásného a ušlechtilého tvora.

Humboldtův tučňák se vyskytuje na území Peru a Chile v okolí západního pobřeží Jižní Ameriky, kde se nachází chladný, ale na ryby velmi bohatý Humboldtův proud. Tento ohrožený druh tučňáka může dorůst až 70 cm a vážit až 6 kg.

Velice rád loví v hejnech a v mělkých vodách, kde na něj však číhá nebezpečí v podobě nadměrného komerčního lovu, díky kterému se tento druh tučňáka řadí právě mezi ohrožené druhy.

Nejen Humboldtův tučňák však potřebuje podporu veřejnosti. Právě díky darům a všem sponzorům, kteří se podílejí na chodu ZOO, může Zoologická zahrada Liberec nabízet nejrůznější akce, programy a aktivity pro děti, ale i dospělé a samozřejmě poskytovat péči, kterou si bezesporu všichni zvířecí obyvatelé této ZOO zaslouží. Chcete-li podpořit některé ze zvířat i Vy, stačí se podívat na stránky www.zooliberec.cz, kde najdete více informací.Podporujeme Středisko rané péče pro Jihočeský region

Podporujeme Středisko rané péče pro Jihočeský region

V posledním měsíci roku 2011, jsme se spolu s našimi dodavateli pustili do charitativní sbírky, která měla pomoci občanskému sdružení „I MY“, cíleně Středisku rané péče pro Jihočeský kraj.

Díky úzké spolupráci s našimi obchodními partnery a za finanční podpory celé společnosti AAA poptávka.cz, s.r.o., byl prostřednictvím speciální předvánoční akce vybrán nemalý finanční obnos, který byl věnován právě Středisku rané péče.

Na charitativní sbírku přispěli dodavatelé 500 Kč z každé uskutečněné objednávky v rámci poptávkového systému AAAPOPTÁVKA.CZ za měsíc prosinec. Veškeré finance získané z této sbírkové akce, tak budou investovány do rozvoje tohoto střediska a péče o malé klienty a jejich rodiny.

Středisko rané péče pro jihočeský region vzniklo v roce 2006 pod občanským sdružením „I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o.s.. Tento projekt poskytuje pomoc a podporu rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo s opožděným vývojem od narození do sedmi let v celém jihočeském regionu. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů.

„Jako nezisková organizace jsme závislí na získávání finančních prostředků od dárců. Děkujeme všem firmám, které se na pomoci našemu středisku rané péče podílely. Především však děkujeme společnosti AAA POPTÁVKA.CZ která sbírku zorganizovala a středisko finančně podpořila. Je dobře, že podnikatelům nejsou lhostejní potřební lidé - jen tak se může naše společnost dobře a zdravě vyvíjet. Finanční prostředky využijeme na běžný provoz střediska rané péče, tedy částečnou úhradu cest k rodinám, doplnění pomůcek do naší půjčovny pro děti atd..“ uvádí Kateřina Růžičková, DiS., vedoucí střediska rané péče.Sponzorujeme tučňáka Humboldtova ze ZOO v Liberci

Sponzorujeme tučňáka Humboldtova

S potěšením si dovolujeme Vás, naše zákazníky, informovat o tom, že jsme se v srpnu tohoto roku stali mecenášem tučňáka Humboldtova, který žije v liberecké zoologické zahradě a patří mezi jeden z nejohroženějších druhů. ZOO patří mezi nejstarší, byla založena roku 1919 a rozkládá se na 13 ha. Délka prohlídkového okruhu je téměř 2 km a shlédnout můžete 1517 zvířátek. Během loňského roku zoo navštívilo 309 824 návštěvníků. Mezi unikáty zvířeny se řadí především tygr bílý, který jako tato bílá forma, se v ČR vyskytuje právě a jen v této zoo.

„Velice nás těší, že naše společnost AAAPOPTÁVKA, s.r.o. mohla darovat finanční příspěvek na chov a potravu adresně, a to tučňákovi Humboldtovu, jehož původ je z jižní Ameriky. Živí se mořskými rybami a dožívá se 20 let.“ Za finanční dar nám poděkoval představitel ZOO Liberce, Mgr. et Bc. Ivan Langr, vedoucí oddělení marketingu a vzdělávání.

Díky těmto darům, potažmo všem sponzorům, kteří se na chodu zoo podílejí, může liberecká zoo vzkvétat a nabízet tak mnoho akcí - výukových programů, zážitků a dalších přínosných aktivit jak pro děti, školy, tak i nás, dospělé. Chcete-li se stát také mecenášem některého ze zvířat i Vy, stačí se podívat na stránky www.zooliberec.cz, kde si naleznete více informací.Podporujeme Soukromý dětský domov Korkyně

Podporujeme Soukromý dětský domov

V prosinci 2010 jsme uspořádali dobročinnou akci, které se účastnili také naši dodavatelé. Výtěžek byl určen pro děti z prvního Soukromého dětského domova Korkyně. První Soukromý dětský domov v Korkyni vznikl v roce 1992 a nachází se v obci Korkyně nedaleko Slapské přehrady. V současné době je toto zařízení domovem pro 20 dětí.

Z každé objednávky jsme jim v rámci akce věnovali 500 Kč. Celkovou vybranou částku jsme ještě zdvojnásobili příspěvkem od naší společnosti a darovali jsme ji představitelům dětského domova na krytí nákladů spojených s chodem celého „domečku“. „Rádi bychom firmě AAA POPTÁVKA.CZ vyjádřili poděkování za poskytnutý finanční příspěvek a budeme se těšit na případnou další spolupráci“, řekl Karel Vostrý, zástupce ředitelky SDD Korkyně. Mezi nejnutnější velké investice patří pořízení novějšího mikrobusu, který každý den děti rozváží do škol, a dále je na řadě oprava střechy na horské chalupě, kde děti tráví prázdninová období.

Pokud chcete podpořit tento dětský domov i vy, navštivte webové stránky www.ddkorkyne.cz, kde se dozvíte všechny potřebné informace. Společnost AAA POPTÁVKA.CZ tímto děkuje všem dodavatelům, kteří se zúčastnili prosincové akce a kteří spolu s námi pomohli všem dětem a pedagogům ze Soukromého dětského domova v Korkyni.